Ozbiljne teološke greške i krivovjerja u radnom dokumentu Amazonske sinode – kardinal Raymond Burke i biskup Atahansius Schneider.

amazonska sinoda

Kardinal Burke i biskup Schneider izlažu šest zabrinjavajućih točaka učenja koja se navode u radnom dokumentu Amazonske sinode. Oni je nazivaju ‘alarmantnom manifestacijom zbrke, grešaka i podjela koje danas pogađaju Crkvu.”
Naglašavaju također da je svatko od nas pozvan da sa svoje strani učini što može da ova zbrka još više ne prodre u Mistično Tijelo Kristovo.
“Svaki katolik kao pravi Kristov vojnik pozvan je ČUVATI I PROMICATI ISTINE VJERE te DISCIPLINE KOJOM SE TE ISTINE POŠTUJU U PRAKSI. ”
– podsjećaju biskupi na citat blaženog kardinala Johna Henrya Newmana koji će biti kanoniziran 13.10., tijekom Amazonske sinode. (!)
POZIVAJU NA 40 DANA MOLITVE desetice krunice dnevno i POSTA kako se ovaj radni dokument ne bi odobrio.

&&&

1) Implicitni PANTEIZAM koji IDENTIFICIRA BOGA SA PRIRODOM i univerzumom. Panteizam je ideja da je sve jedno: i Bog i svemir. Prema tom poimanju Bog ne postoji kao samostalno biće, kao Osoba, već je dio kozmosa (!). Takvo poimanje nespojivo je s Katoličkom vjerom. (Usporedi: “Isus Krist – nositelj vode žive…”)

2) Dokument predstavlja POGANSTVO kao izvor Božje objave i ALTERNATIVNI PUT SPASENJA. Poganska praznovjerja ne mogu biti izvor Božje Objave. Tu se radi o pogrešnom poimanju Božje Objave, koja je već sadržana u Svetom Pismu i Svetoj Predaji Crkve. Ovdje se to želi relativizirati na način da se odbacuje ta jedinstvenost BOžje Objave (Isusa Krista kao jedinog Spasitelja), te se želi potvrditi da su i PRAZNOVJERJA POGANSKIH PLEMENA BOŽJA OBJAVA, te da zaslužuju stav dijaloga i prihvaćanja od strane Crkve.

3) Ideja da su DOMOROCI VEĆ PRIMILI BOŽJU OBJAVU i da CRKVA u Amazoni TREBA misionarsko i pastoralno ”OBRAĆENJE”. Crkva je pozvana na evangelizaciju (Isus je poslao učenike: Idite po cijelom svijetu i navještajte evanđelje i krstite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”) no ovdje se EVANGELIZACIJA ŽELI ZAMIJENITI SA KULTURNIM DIJALOGOM. U dokumentu se navodi da Crkva mora primiti od tog ‘bogastva simbola i rituala autohtonih naroda” (Usporedi encikliku Ivana Pavla II “Redemptoris missio br 52. )

4) odobravanje ZAREĐIVANJA ŽENA i PRETVARANJE OŽENJENIH LOKALNIH POGLAVARA U SVEĆENIKE druge klase. Tu se radi o pogrešnom shvaćanju sakramenta svetog reda. Pod izgovorom “nedostatka svećenika” i nemogućnosti da se zbog toga euharistija češće slavi želi se uvesti ređenje žena i plemenskih vođa. Ti plemenski vođe mogli bi imali ovlast izvoditi i svoje plemenske rituale. Nepotrebno je reći da Crkva odbacuje takve ideje. (Usp. KKC 1592., enciklika Pavla VI.,  apostolsko pismo Ivana Pavla II Ordinatio Sacerdotalis br 1,3,4 i dr.)

5) Čovjek se smatra pukom karikom u prirodnom ekološkom lancu (ne kao stvorenje iznad svih drugih stvorenja stvoreno na sliku Božju!) a ekonomski razvoj je “agresija na “Majku Zemlju”. REATIVIZIRA SE KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA koje ga prepozna kao sliku Božju i kao vrhunac Božjeg stvaranja. (Post 1,26-31) Umjesto toga dokument ljudsko biće smatra samo karikom u ekološkom lancu prirode, a društveno ekonomski razvoj se gleda kao “agresija na ‘Majku Zemlju’ “. (Usp KKC 307) Crkva odbacuje takvu ideju. Ljudi imaju dostojanstvo koje nadilazi sve stvoreno, a materijalni i tehnološki napredak nije vezan uz grijeh.

6) Dokument poziva na “PLEMENSKI KOLEKTIVIZAM” a koji UGROŽAVA INDIVIDUALNU OSOBNOST i SLOBODU.

Kardinal Burke i biskup Schneider ovo nazivaju ”alarmantnom manifestacijom zbrke, grešaka i podjela koje danas pogađaju Crkvu.”

Naglašavaju također da je svatko od nas pozvan da sa svoje strani učini što može da ova zbrka još više ne prodre u Mistično Tijelo Kristovo.

“Svaki katolik kao pravi Kristov vojnik pozvan je ČUVATI I PROMICATI ISTINE VJERE te DISCIPLINE KOJOM SE TE ISTINE POŠTUJU U PRAKSI. ”

– podsjećaju biskupi na citat blaženog kardinala Johna Henrya Newmana koji će biti kanoniziran 13.10., tijekom Amazonske sinode. (!)

b i s

Izvor: lanuovabusola

Upućuju poziv NA MOLITVU jedne desetice krunice dnevno

i POST 40 DANA

od 17. rujna kako se ovaj radni dokument Amazonske sinode ne bi odobrio!

Vidi: Križarski rat – ncregister

 

Vidi također: Lik Krista je odsutan iz Amazonske sinode, (nadbiskup Vigano), lifesite

Print

You may also like...