Noću radili cipele, danju propovijedali – sv. Krispin i Krispinijan (25.10.)

crispin

Ova dva mučenika potječu iz Rima. Propovijedali su vjeru Galima sredinom trećeg stoljeća. Smjestili su se u današnjem Soissonsu i tu su mnoge poučili o vjeri u Isusa. To su činili danju, a noću bi izrađivali cipele iako se o njima govori da su bili plemićkog porijekla i da su bili braća.

Ljudi su slušali njihove pouke i bili zapanjeni primjerom njihova života posebno njihovom ljubavlju, nebeskom pobožnosšću, preziranjem slave i zemaljskih stvari; a kao rezultat toga bila su mnoga obraćenja .

Braća su nastavila s radom nekoliko godina a onda je protiv njih podnešena tužba. Car je naredio da se satanu sa najokrutnijim neprijateljem kršćana. Oni su bili strpljivi pod najokrutnijim mučenjima i završili su svoj život mučeničkom smrću od mača, 287. god.

 Za razmišljanje: O kako puno njih može reći da su “radili uzalud” je Bog nije bio cilj i svrha koja nadahnjuje njihov posao?

ecatholic – butler – life of the saints

Print

You may also like...