Nasljedovanje kreposti Blažene Djevice Marije (Iz knjige: Nasljeduj Mariju)

fatima i muslimaniBlaženi oni koji ne odbacuju puta kojim im je ići. Blaženi oni koji slušaju što im govorim (Izr 8,32-33) i oni koji slijede primjer i krepost koju im nudim. Stavljajući ove riječi u usta Marije, Crkva nas nuka da proučavamo život kraljice Svetaca i da slijedimo njen primjer. Sretan onaj čovjek koji slijedi Gospu jer nasljedujući nju on nasljeduje Isusa, kralja i neusporediv primjer svih kreposti. Život blažene Djevice Marije sadrži leckije za svakoga. Ako ga proučavamo učimo kako živjeti u dobru i u nevoljama, u molitvi i radu, u časti i poniženjima.

Nikada nećemo postići ono savršenstvo koje je ona imala u svim činima, ali naše savršenstvo može biti mjereno prema našoj bliskosti njoj.

Tvrdiš da si sluga Marijin(a): da li stvarno želiš biti kao ona u njenoj svetosti? Onda nasljeduj, onoliko koliko možeš, njenu živu vjeru, njenu brzu poslušnost, njenu duboku poniznost, njene nesebične nakane, njenu velikodušnu ljubav.

Ima li koga od vas koji ne bi mogao to učiniti svojim ciljem, da s Božjom milošću, slijedi Marijin primjer u prakticiranju ovih kreposti? Bez takva nasljedovanja tvoja ljubav prema njoj će biti slaba stvar uistinu, i ti ne možeš očekivati očit dokaz njene posebne zaštite.

Istina, ti moliš svaki dan molitve u njenu čast; daješ vanjske znakove pobožnosti njoj; pripadaš zajednici koja je posebno posvećena njoj. I sve to je veže da traži od Boga spasonosne milosti koje su ti potrebne. Ipak, ako te tvoja pobožnost ne odvede korak dalje – da je nasljeduješ u njenim krepostima – onda te tvoja pobožnost neće spasiti.

Filistejci su ukrali Kovčeg saveza i ukrašavli ga svojim darovima. Ali taj Kovčeg za njih nije bio izvor blagoslova zato jer su se nastavili klanjati svojim idolima, kao i ranije.

Kraljice svih kreposti, zar nije dolično da onaj tko tebe voli učini za tebe ono što bi učinio za svog prijatelja na ovom svijetu? Mi se trudimo prilagoditi karakteru svojih prijatelja i učiniti njihova sviđanja i nesviđanja svojima. Takvo prilagođavanje vodi nas u jedinstvo srdaca. Zapravo, možemo reći da tamo gdje nema sličnosti ne može biti ni prijateljstva.

Tvoj srce Blažena Djevice je potpuno ponizno, čisto i podložno Božjoj volji, gorljivo za Njegove interese. Kako ono može biti ujedinjeno sa srcem koje traži udobnost, koje je oholo, neodređeno prema Božjoj volji, i bez revnosti za Božju slavu?

Apostol pravo kaže: “Ako me volite nasljedovatelji moji budite kao što sam ja nasljedovatelj Kristov” (1 Kor 4,16). Ako ste stvarno moja djeca (Marija govori) onda učinite duh svoje majke svoim vlastitim: duh ljubavi, mira, samoodricanja, i smjerne ljubavi prema Bogu.

Sveta Djevice, od sada pa nadalje, pokazivat ću ti svoju odanost u ljubavi, nasljedujući tvoje kreposti. Nema većeg poštovanja, nema većeg dokaza ljubavi kojeg ti mogu dati.

nasljeduj mariju

izvor: pdf – engl.

Print

You may also like...