MOLITVA ZA SVEĆENIKE

liturgija misa

O Isuse,
vječni  veliki svećeniče
zaštiti svoga svećenika u svome Srcu
da mu nitko i ništa ne može nauditi.
Očuvaj neokaljane njegove posvećene ruke,
koje svakodnevno dodiruju Tvoje sveto Tijelo.
Čuvaj čistima njegove usne,
koje se rumene od Tvoje predragocijene krvi .
Sačuvaj u čistoći njegovo srce,
zapečaćeno uzvišenim pečatom Tvoga slavnog svećeništva.
Daj da raste u ljubavi i vjernosti prema Tebi.
Brani ga od zaraza ovoga svijeta.
Neka snagom pretvorbe nad kruhom i vinom
posjeduje i moć pretvorbe nad srcima.
Blagoslovi njegov rad bogatim plodom
i daruj mu jednom krunu vječnoga života.

(sv. Mala Terezija)

Print

You may also like...