Mojsije i 10 Božjih zapovijedi

mojsije id

Bog je prije 3500 godina odabrao Mojsija da oslobodi Izraelce iz Egipatskog ropstva koje je trajalo 430 god. Objavljuje mu se kao Jedan Bog koji Jest (Ja jesam…) i koji je Živi Bog, Bog njegovih praotaca (Abrahama, Izaka, Jakova). Preko njega pokazuje čudesne znakove i čudesno izbavlja narod, vodeći ih preko Crvenog mora na slobodu.  Poziva ga na brdo Sinaj gdje mu daje ploče sa 10 zapovijedi, a koje
vrijede za sva vremena.

Izraelci u Egiptu (1500. god. pr Kr.)

Izraelci (obitelj Jakova zvanog Izrael) su došli u Egipat na Josipov poziv, kad je zavladala glad. U to vrijeme Josip, Jakovljev sin, kojeg su braća iz ljubomore prodala, postao je upravitelj u Egiptu. Bog je bio uz njega i okrenuo njegovu nesreću u dobro. Nitko osim Josipa nije znao protumačiti faraonov san koji je najavljivao sedam godina gladi. Faraon mu daje vlast upravljanja jer je vidio da će on mudro spasiti narod od gladi. Josip spašava i svoju obitelj te ih poziva da dođu živjeti u Egipat. Izraelci su živjeli dobro sve dok je Josip bio živ. Poslije je zavladao zao faraon i IZRAELCI POSTAJU
ROBOVI. To je trajalo 430. godina SVE DOK BOG NIJE POSLAO MOJSIJA DA IH IZBAVI…

Bog se objavljuje Mojsiju

Mojsija je usvojila faraonova kći pronašavši ga u košarici. Odrasta kao princ, no bježi u planine kad je jednom zgodom braneći Izraelca ljutito napao Egipćanina i usmrtio ga. Postaje pastir. Dok je čuvao ovce ugleda čudesan prizor: grm koji gori, a ne izgara. Bog mu progovori. Objavi mu svoje ime i pošalje ga k faraonu. Treba mu reći da pusti Izraelce na slobodu…

Faraon nije slušao Mojsija; Egipat strada od 10 zala

Unatoč upozorenja faraonovo srce je bilo nepokorno. Na Egipat su se obrušilo 10 zala: vode pretvorene u krv, najezda komaraca, obada, pomor stoke, čirevi, tuča, skakavci, tri dana tame, a na posljetku smrt prvorođenaca. Posljednje zlo je nagnalo faraona da popusti. Pustio
je Izraelce da odu.

Noć izlaska iz ropstva – Pasha.

Bog daje Mojsiju upute kako će narod slaviti Pashu tu noć prije nego iziđu iz ropstva. Blagovat će žurno: janje, gorko zelje (u spomen na gorak život u Egiptu) i beskvasan kruh (jer nije bilo vremena za kruh s kvascem) Pasha je najveći židovski blagdan.

Prelazak preko Crvenog mora

Kad je narod došao do mora Mojsije podiže štap i posred mora se čudesno napravi put. (!!!) Narod je prešao po suhu. Faraon se predomisli i pošalje vojsku u potjeru da ih vrate natrag. No kad je vojska pošla istim putem more se vrati i potopi ih.
(arheologija: ostaci kola u C. moru)

Bog čudesno hrani narod u pustinji

Narod je konačno dočekao slobodu. Izraelci su se našli u pustinji, bez hrane. Počinju se buniti. No Bog im daje hranu s neba (manu) koju su skupljali svako jutro (osim sv. danom) i to kroz sljedećih 40 godina, koliko su lutali pustinjom. Kad im je ponestalo vode, Mojsije na Božju riječ udara štapom o stijenu i izvire voda. Kad su željeli meso Bog šalje prepelice na tabor. (… )

Savez na Sinaju: 10 BOŽJIH ZAPOVIJEDI

Bog poziva Mojsija na Sinaj. Za to vrijeme narod je trebao moliti i vršiti pokoru. No budući da je Mojsijev boravak na Sinaju potrajao 40 dana narodu je dosadilo čekati pa su napravili zlatno tele (!) Bog Mojsiju daje dvije ploče sa 10 zapovijedi i šalje ga nezahvalnom narodu. Mojsije je u ljutnji zbog njihova idolopoklonstva razbio ploče, no odlazi opet na Sinaj, moli Boga za narod i dobiva nove ploče sa zapovijedima.

Print

You may also like...