Jerihonski slijepac (usp Lk 18, 35-43)

BARTIMEJ 2

Kad se Isus
približavao Jerihonu,
neki slijepac sjedio kraj puta
i prosio. (Lk 18,35)
(U osluškivanju kako svijet gazi.)
Čuo je gdje prolazi mnoštvo,
pa se raspitivao se što je to. (36)
Rekoše mu:
„Isus Nazarećanin prolazi.“ (37)

Tada on povika:
„Isuse, Sine Davidov,
smiluj mi se“ (38)
Oni ga sprijeda ušutkivali,
ali on je još jače vikao:
„Sine Davidov,
smiluj mi se!“ (39)

Isus se zaustavi i zapovijedi
da ga dovedu k njemu.
(jer slijep je pa ne može sam)
Kad se on približi, upita ga: (40)
“Što hoćeš da ti učinim?”
A on će:
“Gospodine, da progledam!“ (41)

Isus će mu: „Progledaj!
Vjera te tvoja spasila!“ (42)
I progleda on časa tog.
Uputi se tad za njim
slaveći Boga svog. (43)

(Oči nekoć slijepe
sad vidjeti mogu!)
Sav narod koji to vidje
dade hvalu Bogu. (43)

Slijepac onaj kad ču
da Isus će blizu proći
ne oklijeva vikati jako
i blizu mu želi doći.

On vjeruje zato i viče
da ga Isus može ozdraviti
Vjeruje da i slijepac može
u tren novi čovjek biti.

A ljudi kad čuju slijepca
kako viče i Isusa traži
oni mu govore da šuti,
nikog nema da ga snaži.

Al Isusa njegov vapaj ganu
On u glasu vjeru prepoznaje,
On nije kao oni ljudi,
On ne ide dalje nego staje.

Što hoćeš da ti učinim?
Isus njega lijepo pita
kao da to ne znaju svi,
kao da se to iz lica ne čita.

Isus želi da on kaže želju
da izusti svoju moblu naglas,
da tako prijateljstvo započne
s Onim tko je Bog i naš Spas.

„Gospodine, da progledam!“
siroti čovjek Isusa prosi.
Isus mu kaže: „Progledaj!“
i zdravlje mu u tren donosi.

Isus pokazuje još pred svima
da mu je vjera njegova mila,
jer ko što često reći zna
reče: Vjera te tvoja spasila!

I uslišan je čovjek onaj
što za Isusom molbu viče
sad ga više ušutkat ne žele,
sad on sretan Bogu hvalu kliče.

I dok gledamo taj prizor
Bartimeja koji ozdravlja,
Bog to i pred nas danas
primjer čvrste vjere stavlja.

On želi da vjeru imamo,
On želi da mu kažemo želje,
On želi da se ne bojimo ljudi
On nam želi dati veselje.

On zna da svi mi danas
slijepi znamo biti, iako zdravi,
jer duše naše ne vide dobro
koji je put krivi, a koji pravi.

On želi da pitamo Njega
da nam On prosvjetljenje da,
jer dileme naše nitko kao On
nitko muke naše kao On ne zna.

On zna da živimo u vrijeme
kad je vjere u Njega sve manje
al On nam želi dati oči vjere,
i da u Njega imamo pouzdanje.

On zna da nas ovaj svijet
stalno u neke zamke stavlja
i odvući nas želi od Onog
koji sigurnim putem upravlja.

On zna da je i grijeh taj
koji zamagljuje ljudima vid
da ne vide više što je zlo
i da izgube osjećaj za stid.

I zato On želi i nama danas
ko slijepcu onda zdravlje dati
izliječiti sve naše sljepoće
i Prijatelj biti koji nas prati.

Isuse, nama trebaju oči vjere,
da Tebe u životu prepoznamo
da vidimo kako nam nisi daleko
kao Promatrač s Neba samo.

Isuse, nama trebaju oči vjere
da Te vidimo na Oltaru
jer je Kalvarija Tvoja opet tu
u tom naprocjenjivu daru.

Isuse, nama trebaju oči vjere
da Te vidimo u svojoj braći.
U sestrama, u najbližima našim, 
očima vjere Tebe možemo naći.

Isuse, nama trebaju oči vjere,
da Te nađemo u srcu svom,
jer ti želiš Gospodar naš biti
i ljubavlju svojom grijati dom.

Isuse, budi naše Svjetlo,
da ne budemo slijepci u duši.
Pomozi nam da vidimo bolje
što nas gradi, a što nas ruši.

Isuse, budi naše Sunce,
daj nam zrake milosti svoje,
čuvaj nas od onih koji traže
kako da nas od Tebe odvoje.

Isuse, Sin Božji,
smiluj se i pomozi nama!
Teško je ovo vrijeme za vjeru
al ti nikog ne ostavljaš sama.

Marijo, Majko Isusova,
Budi naš uzor i svijetionik
Kad ne vidimo što ni kako
neka nam krunica svijetli
i tvoj sveti lik.

Neka svatko od nas Bogu
služi svaki dan sve bolje
i u molitvi od tebe uči
puteve Njegove volje.

Print

You may also like...