PLANSKO SMANJIVANJE STANOVNIŠTVA po primjeru Hitlera (EUGENIKA nekada i danas)

hitler

(Video): “Oni najprije stvore (1.) zaključke – koga ne žele,
a onda stvore (2.) znanost – da objasne zašto ih ne bi trebalo željeti.
Tako, siromašni ljudi su za njih ‘zaraza’, ‘bakterija’… Razumijete?
Hitler je smatrao da je nacizam (nacionalsocijalizam) samo biologija na djelu. … “

(O eugenici za vrijeme drugog svjetskog rata vidi na: wikipedia
Nacistička eugenika (“nacionalsocijalistička rasna higijena”) označava nacističku rasnu politiku koja je u središte ideologije postavljala po njima superiornu “arijsku rasu” U Reichu je eugenika bila poznata pod sinonimom rasna higijena, a završetkom rata oba termina postepeno su potisnuta iz upotrebe te ih je zamijenio termin ljudska genetika …) Procjenjuje se kako je preko 400 000 osoba sterilizirano protiv vlastite volje, a preko 70 000 ljudi ubijeno je raznim otrovima (program eutanazije)

(…) Ne možemo o eugenici razmišljati samo kao o nečem što je završeno sa Hitlerom. Dijeliti djecu na onu koja su vrijedna života i na onu koja nisu je također EUGENIKA.

(…) Eugenika razlikuje ljude na one koji su vrijedni, na one koji su djelomično vrijedni i na one koji su bezvrijedni.

(…) Pojam ‘eugenika’ znači ‘dobri geni’. U devetnaestom stoljeću Galton je tvrdio da je vrijedno stvoriti novu populaciju. Galton je mislio da su neki ljudi manje vrijedni, a neki više. Radi napretka potrebno je promovirati onu višu klasu koju je on smatrao boljom i ne dopuštati reprodukciju onima koji su nižeg sloja, koji su smatrani glupljima…

(usp.video na poljski; Eugenika – u ime napretka)

 

O eugenici piše i svećenik don Josip Mužić u knjizi: “Rat protiv čovjeka”

JMČitamo tako i o Američkoj antipopulacijskoj politici. Primjerice, kako Amerika želi Japan učiniti bezopasnim? Tako da smanji njegovo stanovništvo, da ih eliminira 80%. A kako to provodi? Tako da pošalje u Japan ekipe sa posebnom zadaćom da se ozakoni pobačaj i kontrolira rađanje. Rezultat? 1950 godine natalitet je opao 50%. Mirovine su smanjene, a dob odlaska u mirovinu je povećana sa 60 na 65 godina.

Tako je smanjenje čovječanstva u stvari bitno sredstvo za očuvanje moći i obranu od drugih zemalja.

Nekad je Američka politika kontrolu rađanja provodila uglavnom preko privatnih organizacija kao što je “Planned Parenthood”, a koje su financirali bogataši. Kasnije je i sama Američka država stala iza ove antipolupacijske politike za koju se odvajaju i sredstva poreznih obveznika.

A ta politika se uspješno provodi u slučaju ekonomskog pomaganja nerazvijenim zemljama. Uvjetovali bi pružanje pomoći time da se provode antipopulacijske mjere. Također, ženama bi se dijelila defektna ili zabranjena kontracepcijska sredstva koja bi često uzrokovala bolest i smrt.

Kad je 1966. Propao urod u Indiji vlada SAD-a je iskoristila situaciju i dala je uvijet za pružanje pomoći a taj je bio – prisilna STERILIZACIJA. Indija je to prihvatila kako bi izbjegla masovni pomor od gladi. Sterilizaciju same bolnice nisu mogle provesti pa su se podignuti kampovi s priučenim osobljem. Jedan liječnik, primjerice, morao je ugraditi 300 spirala mjesečno, inače bi mu bila smanjena plaća. Onima koji su se podvrgavali zahvati kao i izvršiteljima davali su se poticaji, a u suprotnom bi se ucijenjivali. Primjerice, bila bi im uskraćivana voda za navodnjavanje i sl.

Kasnije, kad Indija više nije bila potrebna pomoći, process sterilizacije nije prestajao. Vršilo se 3 milijuna sterilizacija godišnje.

Čini se da je puno isplativije ulagati u kontrolu stanovništva nego u razvoj, pa kad je ustanovljeno da SAD troši 1/3 zaliha zemlje (!), a stanovništvo SAD-a je 6% stanovništva, riješenje se ne vidi u tomu da se SMANJI RASTROŠNOST, nego u tomu da se kontrolira rađanje.

Šef ureda za populaciju USAIDA-a, T. Ravenholt, izjavio je da je njegov cilj STERILIZIRATI jednu četvrtinu žena na zemlji i tako obraniti trgovačke interese svoje zemlje. Tako je prvi put jasno rečeno kako je DEPOPULACIJA – STRATEŠKI AMERIČKI CILJ ZA NACIONALNU SIGURNOST.

Kad je u Bangladešu 1984.-e bila katastrofalna poplava ta neprilika se iskoristila tako da se osnovna pomoć u hrani uvjetovala STERILIZACIJOM.

McNamara i Svjetska banka također rade u tom cilju. To se dobro vidi na primjeru Indije kojoj je ponuđena pomoć kad je zapala u krizu, ali pod uvjetom da se još više poradi na kontroli stanovništva. Tako je sterilizacija postal uvjet za dodjeljivanje zemlje, vode, struje, karte za živežne namirnice, licence z rikše. Policajci su hvatali pojedince za sterilizaciju. Odredi za demoliranje buldožerima su rušili sirotinjske kuće – ponekad čitava naselja – kako bi naoružani policijski odredi mogli odvući istjerane stanare u prisilne sterilizacijske kampove. Mnogima je bio zanijekan novi stan sve dok ne bi prihvatili sterilizaciju.

Tako se u 1976. došlo do rekordne brojke od 8,2 milijuna sterilizacija, što je McNamara pohvalio.

Mnogo toga o radu Svjetske banke je skriveno. Za pretpostaviti je da su pravi razmjeri daleko veći od onih vidljivih. Unutar banke postoji i poseban odjel za populaciju koji zapošljava oko 500 ljudi, a o čijem se radu ništa ne zna.

(…) Budući da se sve više i više podiže glas protiv ovakve politike i raznih zlouporaba koje se rade, pobornici demografske kontrole su našli novo polje djelovanja.

To sada uspješno čine preko RODNE IDEOLOGIJE. Tako pod izlikom “ljudskih prava i sloboda” mogu ostvarivati svoje eugeničke ciljeve.

Print

You may also like...