Nikad veća kriza redovništva (o. J. Hardon)

Život redovništva nikad nije bio u krizi ovako kao zadnjih 50 godina, piše sluga Božji, o. J. Hardon. Nikad više odlazaka iz kršćanstva, nikada više profaniranja (sekularizacije), nikada više takvog de-katoliciziranja kršćanstva. U tome...