Bog koji se skriva

ANĐEO PASTIRI

 

U ono vrijeme

kad si Bože

čovjek postat htio

tako si se dobro

od oholica skrio.

 

Tko je mislio da ćeš

u jasle malen leći,

Ti, Bog svemogući,

od svega jači,

od svega veći

 

Ljudi se na ovom svijetu

svačega dosjete

al ne i toga da bi Bog htio

postat malo dijete.

 

Tko je mislio da ćeš

u pelene doći

Ti koji cijeli svemir zaodjevaš

svojom moći?

 

Zar Bog s neba

da se u štali rodi

uz tolike, po svijetu, kuće?

A eto baš tako si htio

Ti, kojem ništa nije nemoguće.

 

A gdje da te tražimo danas?

Bože naš, gdje prebivaš?

Ti, koji cijeli svemir držiš

opet nam se vješto skrivaš.

 

Znamo da nisi u djelima Zloga

 što dušama propast sprema,

On otrove ko lijek nudi

dok želju šapće: Nek te nema!

 

Ti si onaj što nam želi

sebe na dar dati.

Da te barem svatko želi

kao Boga upoznati.

 

Ti ćeš dati da te nađe

svaka duša što Te željno traži

jer Ti želiš nađen biti,

 biti bliži, biti draži.

M.G.

3.12.2017.

Print

You may also like...