Biblija i arheologija: O gradovima uništenim zbog izopačenosti (Sodoma i Gomora)

sodoma i gomora

Sodoma i Gomora su gradovi koje je Bog uništio sumpornim ognjem – zbog izopačenosti  koja je zavladala.

Upravo u tom gradu živio je i Lot, nećak od Abrahama, i njegova obitelj. U Božjim očima Lot je bio pravednik kojeg je, stoga, poštedio strašne kazne. Šalje anđela da kaže Lotu za Božji plan uništenja te da bježi iz grada i povede obitelj. A što je ostalo od Sodome i Gomore?! Video u prilogu pokazuje beživotan prostor – more bez života u sebi (Mrtvo more) kao i grad bez života… Znanstvenici govore o nekom vrućem vrtlogu temperature 3300 stupnjeva C. (!)  a koji je iza sebe ostavio – nevjerojatnu pustoš u kojoj nema nikakvog života. Ostali su samo obrisi nekadašnjih objekata napravljenih ljudskom rukom, ali prekriveni neobičnom smjesom koja je nalik kamenu,  no čiji komadi su jako krhki i  lako se mogu kidati, kao da su od krede.

Usp. video u prilogu.

Print

You may also like...