Anđeli u životima svetaca (Gemma G., Don Bosco, Padre Pio, …)

gemma i anđeo

Sveta Gemma Galgani

U biografiji sv. Gemme, koju je napisao njezin duhovnik, spominje se prijateljstvo Gemme i njenog anđela čuvara. Prema tim zapisima, ona je sa svojim anđelom čuvarom razgovarala kao i sa ljudima. Uvečer bi ga molila da je blagoslovi i da bdije uz njenu postelju. Sigurna da će on tako i učiniti, odmah bi se mirno okrenula na stranu i zaspala. Jednom joj je prilikom anđeo rekao:

  • „Biti mi je tvojim nerazdvojnim pratiteljem. Ne znaš li tko mi je povjerio tu službu? Sam milosrdni Isus.“

Gemma spominje da ju je anđeo opominjao kada bi se dovela u napast da počini grijeh. Svojim ju je prisustvom odgajao i pomagao joj rasti u krepostima. Na svetoj misi ju je opomenuo da bolje pazi, a na čudesan način anđeo bi nosio njena pisma duhovniku.

Sveti Ivan Bosco

Paul O’Sullivan u svojoj knjizi „Sve o anđelima“ opisuje nesvakidašnja iskustva svetog Ivana Bosca:

„Kada se jedne noći vraćao kući kroz mračan i opasan dio grada, ugledao je divnog velika psa kako ga slijedi. Isprva ga se bojao, ali je ubrzo uvidio da je pas prijateljski raspoložen. Životinja je hodala uz njega, otpratila ga do vrata njegova doma, a potom otišla. Ovako se zbilo pet, šest ili više puta.

Čudesna pojavljivanja psa u najpravodobnijim trenutcima i na različitim mjestima O’Sullivan opisuje kao anđeosko posredovanje.

Zaista, osim što nas bodre i usmjeravaju na putu svetosti pomažući nam rasti u krepostima i čuvajući nas od napasti, anđeli nas štite od svakojakih nevolja i zala.

Sveti Padre Pio

Jedan je student pripovjedio kako je otišao na ispovijed svecu, padre Piu te ono što ga se osobito dojmilo na kraju ispovijedi

“Padre Pio udijelio mi je odrješenje, a potom me upitao: – ‘Vjeruješ li u anđela čuvara?’

  • ‘Pa, nikad ga nisam vidio’, odgovorio sam.

Nekoliko me puta ‘išamarao’ svojim prodornim pogledom, a zatim vrlo ozbiljnim glasom kazao:

  • ‘Pažljivo gledaj! Eno ga, tamo stoji. Predivan je!’

Okrenuo sam se, ali naravno da nisam ništa vidio. Ipak, u očima Padra Pija jasno se dalo razaznati kako on zaista nešto vidi jer je gledao u točno određenu točku.

  • ‘Tvoj je anđeo čuvar ovdje i štiti te! Moli se anđelu, revno mu se moli!’

Oči Padra Pija sjajile su se. Odražavale su svjetlost mog nebeskog vodiča.”

Blažena Anna Maria Taigi

Anna Maria Taigi bila je domaćica i majka sedmero djece te su upravo te uloge bile izvor njenoga posvećenja, Sve svoje obaveze izvršavala je u prisustvu svog anđela čuvara. S njime je kuhala, čistila i brinula se o djeci.

Slala ga je da utješi bolesne i zaštiti one koji su u napasti ili nevolji. I mi možemo činiti isto: svakodnevno moliti anđele siromašnih, bolesnih ili slučajnih prolaznika, da ih čuvaju. Molite anđele za posredovanje u konfliktima i za brigu za najmilije uz koje ne možete biti u ovom trenutku…

******

Prijateljstvo s anđelima prije svega nas približava Bogu i uvodi nas u nebeske tajne

Zapisi velikih mističarki poput sv. Terezije Avilske ili Anne Catherine Emmerich otkrivaju nam mnogo divnih stvari o svijetu anđela, ali da je najvažniji aspekt uloge anđela čuvara u ljudskom životu taj da nam pomažu razumjeti križ, rasti u milosrdnoj ljubavi prema bližnjima i na koncu, preobražavati se u Krista. …

Print

You may also like...