Anđeli i vragovi

Što nas Biblija i Crkva uče o anđelima? Bog je stvorio anđeoski svijet prije nego je stvorio vidljivi svijet. U Bibliji, odmah na prvih stranicama čitamo kako je nakon pada ljudi anđelima zapovijedio da čuvaju ulaz u rajski vrt. Ima mnogo Biblijskih tekstova o anđelima (…) Primjerice, oni su na početku i na kraju Isusova života, kod navještenja, kod pastira u Betlehemu, kod Isusa u Maslinskom vrtu, kod groba na dan uskrsnuća… U zadnjoj knjizi Biblije čitamo o viđenju Ivana apostola i ratu koji se odvijao u nebu. Bog je sve anđele stvorio dobre, a tko je onda stvorio vraga? Storila ih je – SLOBODNA VOLJA. Oni su se sami, slobodno odlučili da neće služiti Bogu. (…) Na kraju, dvije su vrste demona: oni bez tijela (pali anđeli) i oni sa tijelom (ljudi koji umru kao otpadnici od Boga, ne kajući se za svoje teške grijehe) Anđeli i vragovi nisu besposleni ni danas. Oni dobri nam žele služiti, čuvati nas, prosvijetljivati, … a vragovi? Oni napadaju ljude uvodeći ih u razne kušnje. Također mogu napadati ljude preko magije i opsjednuća. Vragovi nam žele grijeh učiniti privlačnim. Dovoljno je pogledati reklame. Sotona ima i svoje pomoćnike koji žele da zaboravimo na Boga, na dušu, na anđeoski nevidljivi svijet. Ima svoje poklonike koji njemu u čast rade hramove, kipove i od njega očekuju dobra ovoga svijeta. Anđeli su od Boga poslani da nam služe. Svatko od nas ima anđela čuvara od trenutka začeća pa do zadnjeg trenutka na zemlji. Molimo anđela čuvara svaki dan, jer to nije vjerski nauk samo za malu djecu (vidi Biblijske ulomke o anđelima) i molimo svetog MIhaela arkanđela da štiti Crkvu od Zloga koji sve više pokazuje svoju mržnju na kršćane širom svijeta…anđeli i demoni

AŽURIRANO 6.5.2020.

Print

You may also like...