Anđeli i demoni

anđeo č2

Postojanje duhovnih bića

Kad netko ne bi bjerovao u anđele ne bi bio kršćanin. Čak su i filozofi koji su živjeli prijej Iusa vjeroavli u anđele (Platon, Sokrat…). Anđeli spadaju u jedan stvarni svijet, iako je taj svijet našim osjetilima nedostupan. Isto kao što Bog ne zauzia prostor a stvaran je, tako i anđeli. Kao što ljudska duša postoji, i u trenutku smrti napušta tijelo, duša je stvarna.

Anđeli su dakle duhovna bića, k tomu inteligentna bića, koja komuniciraju ideje. Je li tijelo neophodno da se komuniciraju ideje? Bog nam daje ideje. Mi smo na neki način kao anđeli u ljudsko tijelu. Možemo misliti, voljeti.. Imamo osobine duhovnog bića. No, mi na to lako zaboravio jer smo preokupirani materijalnim stvarima, stvarima koje možemo dotaknuti. To je jedan ekstrem. Drugi extrem može biti i prevelika okupiranost duhovnim silama. Tako danas imamo raznih vrsta samozvanih mistika. Nikad ih nije bilo više. Čini se kao daje svako treća osoba uvučena u New age pokret. To je neka suprotna reakcija na svijet materijalizma. Hinduizam i budizam imaju dubokk utjecaj na katoličku misao.

Koja je uloga anđela?

Zao duh je uspješno napastovao naše prve roditelje. I on je bio anđeo. (Ali je odlukom protiv Boga postao Sotona.) Anđeo Gabrijel dolazi Gospi u navještenju. Anđeli su, vidimo, prisutni u najbitinijim zbivanjima svijeta. Anđeli su bili prvi koji su nosili radosnu vijest pastirima kad se rodio Isus.

„Katoličke“ novine znaju pisati kako su prva poglavlja Knjige Postanka (jedanaest poglavlja) samo mit (!). Nikad više neistina u katoličkim krugovima što u današnje vrijeme (a ja sam sad već 48 godina svećenik, govori o. Hardon). Dakle, moderna tumačenja su da izvještaj o Adamu i Evi – „nisu pisani da nam daju neke konkretne detalje o našim počecima“. Ako je je napast, Sotona, Eva… samo mit – zašto onda uopće i biti katolik? Teologija je znanost o razumijevanju Božje objave. Ne da potpuno razumiješ, ali da stvari imaju smisla, da imamo vjere. Muslimani npr. imaju duboku vjeru u anđele. Anđeli su dakle čisto duhovna bića i oni koji su ostali vjerni Bogu zovu se – anđeli. Kad se ljudi odlučuju protiv Boga to je predokus pakla na zemlji. Mi trebamo anđele. I sotona je vrlo aktivan. Dio je Božje Providnosti da nas Bog prepušta kušnji kako bi nas spasio za vječnost.

Kompendij Katoličke Crkve – o anđelima…

Anđeo je onaj koji je „poslan od Boga kao glasnik“ – to je značenje anđela. Iz toga zaključujemo da su i apostoli u stvari  kao – anđeli. Jer riječ apostol znači „poslan“. Apostol je onaj koji ima poziv. Nitko ne prima poziv ako nije poslan. Njegovo ime je vezano uz dužnost.

Duh je po definiciji inteligentno biće. Ima misli koje mogu misliti, ima volju koja može izabrati. Duh je nematerijalno biće. Materijalno je nešto što se može mjeriti, što ima oblik, veličinu, kvalitetu, kvantitetu, što se može dijeliti na dijelove. Materija ne može ni misliti ni iazbrati, ni voljeti… Đavao nema nekih mjera. To je stvarno biće koje je duhovno.

Koja je druga riječ za nestvoreni duh? BOG.

Važno je znati da su anđeli stvorena bića. Anđeli nisu Bog.

Postoje 3 velike monoteističke religije, pa ipak čini se da je većina svijeta – politeističke vjere!!! Kako to? Zato jer postoje razne vrste bogova tj. božica.

U Africi ljudi vjeruju da postoje neki dobri bogovi a neki zli. Najgore su ženske božice – koje su tražile žrtovanje djece … U naše vrijeme imamo „kulturu smrti“ koja se očituje u masovim abortusima… Tu nije samo demon po srijedi, nego, može se reći legije njih. I zbog toga je dobro nešto znati o zlim duhovima.

Ljudi imaju osjetila i zbog toga imaju neko znanje o svijetu, da bi imali ideje. Anđeli nemaju tijelo i ne trabaju im osjetila da bi imali ideje. Sveci u nebu – imaju li oni tijelo? Nemaju. A komuniciraju li jedni s drugima? Da. Za komuniciranje im ne treba tijelo.

Calvin (začetnik jednog ogranka protestantizma) vjerovao je da duša, nakon što napusti tijelo više nema svijeti, više ne može komunicirati. Stoga on ne vjeruje u molitvu svecima. Njegovo vjerovanje da će duše tek kasnije povratiti svoju svijest – nije katoličko učenje.

Jesu li anđeli posjedovali milost kad su stvoreni? Imali su milost Božju s kojom su trebali surađivati. To je nadnaravni dar od Boga, kao nama kad smo kršteni. Bog nam daje udio u božanskoj naravi. Primamo vjeru, ufanje i ljubav da bi rasle u nadanaravnom životu.

Anđeli su trebali vjerovati Bogu – ako ga poslušaju da će biti nagrađeni, a ako ga ne poslušaju da će biti kažnjeni. Oni nisu vidjeli lice Božje. Jednom kad netko vidi lice Božje, više ne griješi. Stoga, odgovor na pitanje – jesu li anđeli stvoreni u nebu  – odgovor je: ne. Oni su trebali surađivati s Božjom milošću da bi došli u nebo. Zašto onda Isus kaže: „Vidio sam sotonu kako pada s neba…“ Nebo u tom kontekstu ne znači posjedovanje Boga. Anđeo pada iz posvetne milosti koja ga je vezala za nebo.

Najgora stvar za nas je – izgubiti milost Božju. Ništa drugo nije važno. Sačuvati milost Božju. Ako ne – onda ćemo otići tamo gdje i pali anđeli.

 

usp Izvor: sluga Božji o. Hardon S.J. audio

Print

You may also like...