4 Search results

For the term "ilija gromovnik".
don josip mužić

Prof. dr. sc. don Josip Mužić

Josip Mužić (josip.muzic@kbf.unist.hr), sin Ivana, rođen je 28.IV.1961. U Splitu gdje je završio osnovnu školu. U Rimu završava gimnaziju i upisuje se na sveučilište La Sapienza gdje na fakultetu filozofije diplomira s najvišom ocjenama. Na papinskom sveučilištu Lateranum postiže bakalaureat iz...