10 Search results

For the term "BOŽIĆNO ČUDO NA OKITU".
okitska gospa

Potreba čuda

/Iz knjige Božićno čudo na Okitu/ Načelno nijekanje čuda Crkva je jasno osudila na Prvom Vatikanskom saboru: „Tko kaže da se čudesa ne mogu dogoditi, te da zbog toga sva izvješća o njima, pa...

bujica

Prof. dr. sc. don Josip Mužić

Josip Mužić (josip.muzic@kbf.unist.hr), sin Ivana, rođen je 28.IV.1961. U Splitu gdje je završio osnovnu školu. U Rimu završava gimnaziju i upisuje se na sveučilište La Sapienza gdje na fakultetu filozofije diplomira s najvišom ocjenama. Na papinskom sveučilištu Lateranum postiže bakalaureat iz...