Žedan sam! (meditacija)

žedan sam 2

“Gle, stojim na vratima i kucam,”(Otk 3,20)
Istina je. Stojim na vratima tvoga srca, dan i noć. I onda kad ne slušaš i kad sumnjaš da bih to mogao biti Ja, Ja sam tamo. Isčekujem i najmanji znak tvog odgovora, čak i najtiši poziv koji će mi dozvoliti da uđem.
I želim da znaš da ja dolazim kad god Me pozoveš-uvijek, bez sumnje. Dolazim tiho i neprimjetno, s beskrajnom moći i ljubavlju, donoseći mnoge darove Svoga Duha. Dolazim sa svojim milosrđem, sa Svojom željom da oprostim i izliječim, i s ljubavlju većom od tvoga shvaćanja-ljubavlju koja je velika kao ljubav koju sam primio od Oca (“kao sto je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas…”Iv15,9). Dolazim s vatrenom željom da te utješim i da ti dam snage, da te podignem i povijem tvoje rane. Donosim ti Svoje svjetlo da rastjeram tvoju tamu i tvoje sumnje. Dolazim sa Svojom snagom da mogu nosti tebe i svo tvoje breme, sa svojom milosti, da dodirnem tvoje srce i promjenim tvoj život i mir ti Svoj darujem da odmorim tvoju dušu.

Poznajem te u cijelosti-znam sve o tebi. Svaku vlas na tvojoj glavi sam izbrojio. Ništa u tvom životu nije nevažno za Mene. Slijedio sam te godinama i uvijek sam te ljubio, čak i u tvojim lutanjima. Znam sve tvoje probleme, znam tvoje potrebe i tvoje brige. Da, znam sve tvoje grijehe. Ali ponovno ti kažem da te ljubim- ne zbog onoga sto jesi ili nisi učinio- ljubim te zbog tebe samoga, zbog ljepote i dosojanstva koje ti je Moj Otac dao stvorivši te na svoju sliku. To je dostojanstvo koje si često zaboravio, ljepota koju si okaljao grijehom. Ali ja te ljubim onakva kakav jesi, i prolio sam svoju Krv da bih te pridobio nazad. Ako me mirno zamoliš s vjerom, Moja ce milost dotaći sve ono sto treba promjeniti u tvome životu i Ja cu ti dati snage da se oslobodiš grijeha i njegove razarajuće snage.

Znam sto je u tvom srcu- znam tvoju usamnjenot i tvoje rane- odbačenost, osude, poniženja. Sve sam to ponio prije tebe, tako da mozes podijeliti samnom Moju snagu i pobjedu. Znam posebno tvoju potrebu za ljubavlju- kako žudiš za ljubavlju i pažnjom. Ali kako si često uzalud žudio, tražeći tu ljubav sebično, pokušavajući ispuniti prazninu u sebi prolaznim zadovoljstvima- s jos većom prazninom grijeha. Žudiš li za ljubavlju? “Dođite k meni svi vi koji ste žedni…”(Iv7,37). Ja ću te zadovoljiti i ispuniti. Žudiš li za pažnjom? Brinem o tebi više nego što možeš zamisliti- do toga da sam umro na križu za tebe.
Žeđam za tobom. Da, to je jedini nacin kojim mogu opisati Svoju ljubav prema tebi. ŽEĐAM ZA TOBOM. Žeđam da te ljubim u da budem ljubljen od tebe- toliko si Mi dragocjen. ŽEĐAM ZA TOBOM. Dođi k Meni i Ja ću isuniti tvoje srce i izliječiti tvoje rane. Učinit cu te novim stvorenjem i dati ti mir, čak i u svim tvojim kušnjama. ŽEĐAM ZA TOBOM. Nikada ne smiješ sumnjati u Moje milosrđe, Moje prihvaćanje tebe, Moju želju da ti oprostim, Moju čežnju da te blagoslovim i da živim Svoj život u tebi. ŽEĐAM ZA TOBOM.
Ako se osjećaš nevažnim u očima svijeta, to uopće nije važno. Za Mene na cijelom svijetu ne postoji nitko tko Mi je važniji od tebe- ŽEĐAM ZA TOBOM. Otvori M srce, dođi k Meni , žudi za Mnom, daruj Mi svoj život- i dokazat ću ti koliko si važan Mome srcu.

Zar ne shvaćaš da Moj Otac vćc ima savršen plan kako promijeniti tvoj život, počevši od ovog trenutka? Vjeruj Mi, moli Me svaki dan da dođem i preuzmem nadzor nad tvojim životom- i Ja ću to učiniti. Obećavam ti pred svojim nebeskim Ocem da ću činiti čudesa u tvome životu. Zašto bih to učinio? Zato što ŽEĐAM ZA TOBOM. Sve sto tražim od tebe je da Mi se potpuno predaš. Ja ću učiniti sve ostalo.
Već sada vidim mjesto koje je Moj Otac pripremio za tebe u Mom kraljevstvu. Zapamti da si u ovome životu hodočasnik, na putu kući. Grijeh te ne može nikada zadovoljiti, niti ti dati mir koji tražiš. Sve ono što si tražio izvan mene ostavilo je samo jos veću prazninu u tebi, zato se nemoj navezivati na prolazne stvari ovoga života. Ali prije svega ne bježi od Mene kada padaš. Dođi k Meni bez odlaganja. Kad Mi predaš svoje grijehe, daješ Mi radost da budem tvoj Spasitelj. Ne postoji ništa što ne mogu oprostiti ili izliječiti; stoga dođi i olakšaj svoju dušu.

Bez obzira koliko daleko odlutao, bez obzira koliko Me često zaboraviš, bez obzira koliko križeva moraš nositi u svome životu, postoji nešto što želim da zapamtiš, nešto što se neće nikada promjeniti: ŽEĐAM ZA TOBOM. Ovakvim kao sto jesi. Ne moraš se promijeniti da bi vjerovao u Moju ljubav, jer će te upravo tvoja vjera u Moju ljubav promjeniti. Ti me zaboravljaš, ali Ja te tražim svakog trenutka- stojim na vratima tvoga srca i kucam. Jeli ti teško u to povjerovati? Zato pogledaj na križ, pogledaj Moje srce koje je bilo probodeno za tebe. Zar nisi razumio Moj križ? Tada poslušaj ponovno riječi koje sam s njega izgovorio- zato što one jasno govore zašto sam sve ovo pretrpio za tebe: “ŽEDAN SAM…”(Iv 19,28). Da, žeđam za tobom- kao sto psalam koji sam molio kaže o Meni “Tražio sam nekog da me ljubi i nisam našao nikoga…” (Ps 69,25).
Cijeli svoj život tražio sam tvoju ljubav- i nikada te nisam prestao ljubiti i čeznuti za tvojom ljubavlju. Pokušao si puno toga u svome traganju za srećom; zašto Mi ne pokušaš otvoriti svoje srce, upravo sada, više nego ikada prije?
Svaki put kad otvoriš vrata svoga srca, svaki put kada mi se približiš, ćuti ćeš Moj glas, iznova i iznova, ne ljudskim riječima, već u duhu: “Bez obzira što si učinio, ljubim te zbog onoga što jesi. Dođi k Meni sa svim svojim jadima i grijesima, sa svojim teškoćama i potrebama i sa svom svojom ćežnjom da budeš ljubljen. Stojim na vratima tvoga srca i kucam…Otvori Mi, jer…ŽEĐAM ZA TOBOM…”

(meditacija koja se pripisuje Majci Terezi; no moguće da su je pisali i Misionari ljubavi,…)

Print

You may also like...