Završetak govora: Pobjeda nad svijetom

i k

Ovo što sam govorio vama,
govorio sam u poredbama.
Dolazi čas
kad vam više neću tako zboriti
nego ću vam otvoreno o Ocu govoriti.

U onaj dan
iskat ćete u moje ime
i ne velim vam da ću ja
pred Oca doći s time.

Ta sâm vas Otac ljubi
poradi Sina svoga,
jer vi ste mene ljubili
i vjerovali da sam ja izišao od Boga.

Izišao sam od Oca
i na svijet došao
a sad opet ostavljam svijet
da bi k Ocu pošao.«

Kažu mu učenici:
“Evo sad otvoreno zboriš nama
I ne služiš se poredbama.
Sada znamo da ti znaš sve
I ne treba da tko pita te.
Stoga (vjerujemo u Oca Tvoga),
Vjerujemo da si izišao od Boga.”

Odgovori im Isus:
»Sada vjerujete?
(A što kad dođe tama?)
Evo dolazi čas i već je došao:
raspršit ćete se svaki na svoju stranu
i mene ostaviti sâma.

No, nisam sâm. Otac je sa mnom.
To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabro!
Ja sam pobijedio svijet!«
(Riječi ove neka su vam u sjećanje urezate.)

Često je Isus koristio iz prirode slike
da ono što je duhovno opiše otprilike.
Pričao im o onom što se viđalo prije:
o Pastiru, o ovcama, o zrnju što se sije…

Pred sobom je imao jednostavne ljude
čiju vjeru i takve slike prirode bude.
Njima su se govori u poredbama sviđali
jer to o čem je pričao svaki dan su viđali.

Pred odlazak Isus poredbe više ne uzima
nego tad ozbiljnije govori im svima.
Govori im sve u želji da Istinu bolje vide:
da je od Oca svog došao i da k Njemu ide.

Ni učenici više u pitanjima ne raspredaju,
nego svoju vjeru u Njeg ispovjedaju.
Vjera je to što razlikuje kršćane i židove:
koji židovi su ostali ne vjeruju stvari ove.

No Isus je dobro znao što će skoro biti:
u strahu pred židovima i oni će se raspršiti.
I bit će sam. I kad vide tu Ljubav razapetu
od svih njih samo najmlađi, Ivan bit će tu.

No iako im proriče da će ga ostaviti sama
ne želi da ih savlada ta nadolazeća tama.
“Hrabri budite! Ja sam pobjedio svijet!” – kaže
i to su riječi koje ih kroz progonstva snaže.

Ponavlja im i riječi o molitvi važne
i kako riječi Ocu mogu biti snažne.
Jer Otac voli njih, jer Isusa oni vole
On želi čuti što ga u Isusovo ime mole.

Mi držimo Tebe, Isuse, za riječ Tvoju
pa upućujemo sada Ocu molbu svoju:
Oče, u Isusovo ime, slušaj što sad želim-o
(…)
Daj da se s Tobom uslišanju veselim-o.

34 web

35 ewb

Print

You may also like...