Velika bludnica

KRALJICA

(Otk 17, 1-18)

 

 „I dođe jedan od sedam anđela što nose sedam čaša i prozbori mi: „Dođi,

 pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim,

 s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda

njezina.“

Kao mjesto radnje možemo zamisliti otok Patmos gdje je živio sveti Ivan apostol i gdje je primio te objave od Boga… Tu mu se anđeo obraća i objavljuje mu….

velika bludnica

Velika bludnica je opet jedna slika kao i – zvijer. U starom zavjetu BLUD je prije svega otpad od Boga, nevjera Bogu i preljub sa drugim božanstvima – idolima. Ovdje se radi o jednoj moći kojom duh zavodi ljude (posebno moćne ljude, državnike, a i obične) i širi to svoje idolopoklonstvo; otpad od Boga.

Kad Ivan piše uvijek se to može shvatiti neposredno za ono vrijeme, za grad Rim koji je grad na sedam brežuljaka, ali i za svakod drugo vrijeme, posebno za Posljednja vremena.  (…)

 „i odnese me duh u pustinju“

Ne radi se o tom da tijelo i duša prebivaju na drugom mjestu, nego samo u duhu. Takvu pojavu imamo u životima svetaca. (Tako preko bilokacije (…) dobar dio noći putuje, druži se sa kardinalima, … ovo je moglo biti u tijelu i u duhu.) Bog nema zapreka. Ni prostora ni vremena. Sveci koji su imali viđenja njegova života mogli su vidjeti što se tada događalo. Moglo bi se reći daje Ivan prebačen u budućnost, da VIDI ŠTO ĆE SE DOGODITI.

„Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.“

 

Zvijer poznajemo od prije. Sad je na njoj puno bogohulnih imena. Stvar se u njenom slučaju pogoršava. I žena je ovdje u dominirajućem položaju. Njoj je Antikrist podanik. Pokušajmo zamisliti kome bi u našem vremenu odgovarao jedan takav opis…? Jedno DUHOVNO SREDIŠTE MOĆI KOJE ZAVODI CIJELI SVIJET. To je trenutno Amerika …New York… središte moći odakle se širi duhovno zavođenje po cijelom svijetu. Poveznica je to i sa židovima  koji su otkako su odbili Krista imaju stalnu oporbu koja jača prema kršćanima… oni su posebno utjecajni u Americi, posebno u industriji zabave i filma i više poguban utjecaj. To nisu ortodoxni židovi nego posvjetovnjačeni. Ne prežu pred ničim i imaju moć.

„Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina.“

 

Njen opis prikazuje bogatstvo i moć. Ono što zablješti ljude koji je vide tako…. To bi moglo odgovarati opisu. Ona se kreće u krugovima poznatih,… celebrity, mjenjala je državnike i moćnike…  primjeri… Berlusconi… više žena … (preljubi i sa ženske i sa muške strane… )

„U ruci joj zlatna čašća bluda njezina…“

 Razmeće se s onim što čini. Ističe to pred svima. I tako dodatno ljude zavodi…

Na čelo joj napisano ime – tajna: „Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih.“

Ima negativan utjecaj na cijeli svijet  tog vremena… Kad je Bog odlučio uništiti Sodomu i Gomoru – to su bili posebno iskvareni gradovi to su bila žarišta iz kojih su se pokvarenosti kao gangrena širile na cijeli narod… LGTB…  homoseksualci… Postavljaju određene geografske točke gdje je duhovna i ekonomska moć odakle se šire zablude

„I vidjeh žena pijana… „

Ona se opija tim progonstvom, mukama i krvlju svetih…  Mržnja, kako vidimo može biti jaka.. može biti žešća od ljubavi i čovjek u mržnji može živjeti za to.

Kad gledamo PROGONE KRŠĆANA u Kini onda vidimo da je to teško razumjet… do kojih granica to može ić, čovjek bude obuzet tim…  Žeđ za tuđim mukama i krvlju i to ga opija i uznosi…

Kad je vidjeh, čudom se silnim začudih. I Ivan se čudi, nije ni njemu jasno…

 

Nato će mi anđeo: „Što s čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i zvijeri koja je nosi, zvijeri sa sedam glava i

deset rogova“.

Bog je onaj koji otkriva tajne, koji daje ključ kako razumjeti otajstva i ovo otajstvo kao i druga otajstva koja su obavijena velom tajne i razumjet ćemo ih kad se počnu događat.

 „Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast.“

 

To je ono što možemo povezat sa glavom koja je bila ranjena na smrt, pa se oporavila. Jedna paralela s Bogom koji uvijek – Jest. U predhodnom razmatrahnju smo vidjeli da je Zvijer izišla iz Bezdana i da je osuđena na propast.

„I zapanjit će se pozemljari – oni kojima ime, od postnka svijeta, nije zapisano u knjigu života – kad vide da Zvijer  bijaše i više nije, a opet je tu.“

 

Pozemljari – to su oni koji žive samo za zamaljsko i koje Božje stvarnosti ne zanimaju. Indiferentni su. … ne žele donijeti sud o tom, ne zanima ih. Agnostici.

„oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života – kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu. Tu se hoće mudre pameti!“

 

Ako netko ima sumnji da je pakao prazan – evo ovdje dokaza da nije. Ima onih koji nisu zapisani u Knjigu života i imat će završetak na drugom mjestu.

„Tu se hoće mudre pameti…“

Potrebno je i promišljati o tom otajstvu odozgo…

„Sedam glava  sedam je bregova na kojima žena sjedi.“

Sedam brijegova može biti RIM i poveznica sa Ivanovim vremenom. Rim je centar ne samo politčki nego i centar duhovne moći. I zablude pronosi po cijelom svijetu.

„A i sedam kraljeva: pet ih već pade, jedan jest, a jedan još ne dođe: kada dođe, ostati mu je zamalo.“

Tumači su tražili sedam kraljeva koji odgovaraju ovom opisu… Može vrijediti za to vrijeme, ali proročanstvo je to i za sva vremena, posebno za posljednja vremena…

„I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide  u propast.“

Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše  kraljevstva, ali će – samo za jedan sat – primiti vlast kao kraljevi  zajedno sa Zvijeri.

Slika koja djeluje grozno za vidjeti. Tu vidimo kako se stvara jedna koalicija u Antikristovoj stvarnosti. Države se po cijelom dvijetu ujedninjuju. Afrika, Latinska Amerika, Azija… i možemo imati takvih velikih deset „kraljeva“ koji onda pokreću cijeli svijet. U jednom trenutku mogu se skupiti i sklopiti savez da

im jedan čovjek bude na vrhu. Ti pokušaju objedinjavanja rastu… SAD, Afrika, Lat. Amerika, … Rusija već ima federaciju, … i sad je trenutak da Antikrist ima globalno savezništvo… koje mu omogućava da ima planetarnu državu.

„Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri. Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac: – i njegovi  pozvanici, izabraniti, vjernici …“

Antikrist će im doći na čelo – njemu će predati svu vlast i silu. To je novi svjetski poredak (zadnjih 20-30 godina…. ) globalizacija… Kad nešto treba progurati u javnost, onda se to samo malo drugačije upakira da bude prihvaljivo…

 

„– jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva“

 

Ovo globalno povezivanje je da se povede rat protiv Krista. No Jaganjčeva je pobjeda, bez obzira kako je neprijatelj moćan… Tu će sudjelovati oni koji je on pozvao, izabrao… Pred Drugi Kristov dolazak kršćani neće imati udio samo u patnji nego i u pobjedi. Bog je iznad svake sile, ma kako izgledala nepobjdeiva. Bog je iznad svega.

I reče mi anđeo: „Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici.

To je dakle – svijet… Ono mnoštvo čovječanstva nad kojima se nalazi Bludnica i Zvijer…

 

„I onih deset rogova što ih vidje  i Zvijer – oni će zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se

mesa njezina i ognjem je spaliti. Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum  njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne  ispune riječi Božje.

 

Bog provodi svoj plan preko onih koji su zamrzili Bludnicu, Bog dopušta da to čine i imaju ovlast.. Protiv nje će se okrenuti oni koji su je štovali – da se domognu njenog bogatstva. Zamrzit će je. Današnja velesila je Amerika, a pitanje vremena kad će propasti… (Rusija… Amerika… jedva će dočekati da je raskomadaju. Nema tu milosti.) To se događa i danas. Ali iza toga je Božji naum. Svoj plan – da kazni Bludnicu za sva zavođenja i pustošenja duša

„Žena koju vidjeh grad je veliki što kraljuje nad  kraljevima zemaljskim“

 

Kad su prvi kršćani i čitali Otkrivenje tu su pronalazili okrepu i utjehu u protivštinama. … Tako je i u Rusiji za vrijeme komunizma. Vidjelo se da svako zlo ima granicu i da je pobjeda Božja i u toj pobjedi ožemo sudjelovati već sada.

bilješke sa duhovnih vježbi; voditelj don J.M.

Print

You may also like...