Trs i loza

vinograd

Ja sam istinski trs, trs od Istine
A moj Otac vinogradar
što se za vinograd brine.

Svaku lozu na meni koja roda ne daje
On sječe, jer tu dobra ne poznaje,
a svaku koja donosi rod
on čisti – da donese još veći plod.

Vi ste riječju mojom već očišćeni
I ja ostajem u vama i vi u meni.
Loza sama od sebe roda ne daje
već jedino ako na trsu ostaje.
Tako ni vi roda ne možete dati
ako u meni nećete ostati.

Ja sam trs, vi loze što trs ih nosi
Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj mnogi rod donosi.

Uistinu, ne možete učiniti ništa bez mene
ako tko ne ostane u meni taj odbačen vene.
Izbace ga kao lozu što usahla otpad tvori
pa je onda skupe i bace u vatru da gori.

Ako u meni ostanete i riječi moje zadržite
Što god hoćete ištite i bit će vam što tražite.

Ovime se proslavlja Otac moj:
Da mnogo roda donesete
I moji učenici da budete.

Kao što je Otac mene volio
i ja sam u ljubavi s vama bio
Ostanite u mojoj ljubavi
da se tako Otac moj proslavi.

Budete li čuvali zapovijedi moje
ostat ćete u toj ljubavi sve dane svoje
I ja sam čuvao zapovijedi Oca
koje vama dajem
te u ljubavi njegovoj zauvijek ostajem.

To sam vam govorio bio
da moje radosti budete dio
da vaša radost potpuna bude.
Radost kakvu ljudi ne nude.

Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio!
(kao da ste im sluge).

Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj da za one
koje prijateljima svojim zove.

Vi ste prijatelji moji,
(ovo za vas vrijedi)
ako vršite moje zapovijedi.

I sad, kad govorim o vama,
Više vas ne zovem slugama
Jer sluga nema taj dar
da bi znao što radi njegov gospodar.

Vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve se reći ima,
sve što vas vodi do Boga
sve što sam čuo do Oca svoga.

Ne izabraste vi mene, u onaj čas,
nego ja izabrah i postavih vas.
Da idete i donosite rod
da idete i ostane vaš plod,
Da vam Otac da
(ko za svoje dijete)
sve što u Njeg zaištete!

Ovu vam zapovijed u srce želim staviti:
– da ljubite jedni druge! Nemojte to zaboraviti.

Bog je onaj što život svakom daje
I bez njega nikakav život ne traje.
Bog je onaj što nam u začeću dušu stvara
I zato u Njem imamo svoga Gospodara.

Isus Boga Oca zove i Vinogradarom
da ga shvatimo bolje kao Gospodarom.
Isus sebe trsom zove, a lozama nas,
a loze nisu samo zato da budu ukras.

Svaka loza je za to da ploda daje,
da nas svijet ko kršćane prepoznaje.
A ni jedna loza ne može ploda dati
ako se od Trsa hoće odrezati.

Isus želi da iz Njega život primamo
da život u milosti trajno imamo.
U životu bez teška grijeha da ustrajemo
jer jedino tako kao loza plod dajemo.

A da nas čisti i sakramente je dao
da bi nas sa sobom čvršće povezao.
Bez Njegova milosna života u sebi
On zna da nikakav plod donijeli ne bi.

Želimo li Bogu ljubav očitovati
tad ćemo Zakon Njegov poštovati.
Služiti nam je tom Zakonu Božjemu
da Isus ostaje u nama i mi u njemu.

Deset zapovijedi, riječi Bogom dane,
Zakon je što u zapovijedi ljubavi stane:
“Iznad svega ljubi Boga
i kao sama sebe – ljubi bližnjeg svoga.”

Ako Zakon taj čuvamo i imamo pouzdanje
On našim molitvama obećava uslišanje.
Tražimo li Boga ponajprije, On nas uslišava
a u uslišanju našem i Božja je proslava.

Bog je onaj što nas poziva u postojanje
On je Otac kom dugujemo poštovanje.
Bog ne samo da nas stvori nego nas i prati
i Prijateljem našim dobrim on se želi zvati.

Veće ljubavi od Isusove svijet ne poznaje
da se Bog kao da je grešnik na križu predaje.
Od ove nitko nema ljubavi veće
jer nitko kao On voljeti nas neće.

Ti si Onaj koji nas je zavolio prvi
i volio nas sve do prolijevanja krvi.
Ti si Onaj koji želiš preko nas druge zvati
i svoj život milosti mnogim dušama dati.

Plodovi koje tražiš od onih koji te slijede
plodovi su oni što za vječnost vrijede.
Duhovno očinstvo i majčinstvo želiš
i svakom rođenu u Duhu Ti se veseliš.

Nebo se nad svakim obraćenjem veseli
i radost jedne duše cijelo nebo dijeli.
Kakva uzvišena zadaća da radimo na tomu
da približavamo ljude onom vječnom Domu.

Koliko je izgubljenih ne zna se ni broja
i zbog raznih propusta nisu loza Tvoja.
Sve grijehe i propustee i meni oprosti
da duša sve više raste u Tvojoj milosti.

Ako Ti si Trs tada želim i ja Tvoja loza biti
jer tko Te voli ne želi se od Tebe odvojiti.
Tvoja loza zauvijek ja biti želim,
Ne dopusti da se od Tebe odjelim.

23 web

trs i loza

25

Print

You may also like...