Tamo pod križem

gospa i trnova kruna

Tamo pod križem
stala je Ona. Majka.
Žena boli.
vična patnjama.
I slušala je
i još danas sluša
besramne psovke
a Majka je Božja
i Majka je nama.

I dok tamo neko
a i danas posvud
Sina Njenog,
Boga pravog
na smrt sude
On Majci svojoj Ivana daje
al i nas druge
grešne ljude.

A mi? O Majko naša dobra!
Kakva smo ti djeca?
Kakva smo ti mi svojina?
Mi tako jadni,
Grijehu vični
Dok Ti u nama gledaš
Ljubav svoju,
Svoga Sina.

Oprosti Majko
Što ne dajem Ti
Dužnu ljubav,
Poštovanje
Jer najveća si Ljubav Božja
I milosrno mu izabranje.
(…)
Hvala Tebi Isuse
za takvu pomoć
za Majke dar
i po njenim zaslugama
uvećaj u mom srcu
živu vjeru
i ljubavi žar.

Majko Sveta
primi me
kao dijete
pod zaštitu svoju,
Čuvaj me od zala
i brani me
u zemaljskom boju.

                                                                                         (m.g.)

Print

You may also like...