Tamo gdje Crkveno učiteljstvo više nije autoritet jedini vidljivi autoritet postaje – država

HARDON 4

Jednom kad su protestantski vođe zanijekale da je Isus ustanovio vidljivu Crkvu onda se nameće logički zaključak da je jedini viljdljivi autoritet na zemlji – Država.

Skoro kroz 500 godina ljudi u zemljama kao što je Amerika prihvaćaju – državu kao zadnji kriterij moralnosti.

Jednom kad vrhovni sud izreče da je ubojstvo nerođene djece legalno onda milijuni amerikanaca prihvaćaju to učenje kao da je Zakon Božji. …

usp. o. Hardon, o protestantima i crkvenom učiteljstvu

Print

You may also like...