“Valja nam biti svjestan svoga siromaštva” (prof. Mate Šimundić; svjedočanstvo)

U sklopu ovogodišnjih Dana kršćanske kulture u Splitu Mate Šimundić, angažirani vjernik laik, teolog i profesor hrvatskoga jezika, suprug i otac petero djece, sudjelovao je na tribini o knjizi »Benediktova opcija« američkoga novinara Roda Drehera te je...