Žedan sam! (meditacija)

“Gle, stojim na vratima i kucam,”(Otk 3,20) Istina je. Stojim na vratima tvoga srca, dan i noć. I onda kad ne slušaš i kad sumnjaš da bih to mogao biti Ja, Ja sam tamo....