Isusova velikosvećenička molitva

I kad im je rekao o odlasku što reći treba U molitvi podiže oči k Ocu, put Neba: Oče, došlo je vrijeme da Otac proslavi Sina vrijeme da vlašću koju si mu dao sa...