Dokazi uskrsnuća (Torinsko platno, 1.dio)

Što je Torinsko platno? To je platno sa likom mučena, trnjem okrunjena i čavlima razapeta čovjeka, staro dva tisućljeća. Sve upućuje na to da je otisnuti lik – lik Isusa Krista kojeg nam je...