“Naše je boli na se uzeo…” – 600 rana na Isusovu tijelu (svjedok: Torinsko platno)

Preko platna na kojem je ostavio sliku svoje Muke – Isus je dopustio da uvidimo što je sve za nas podnio. Na platnu se može izbrojati oko 600 rana (!) Sv. Faustina u svom...