Euharistijsko čudo: Rim, 6. st. (Nakon što se žena glasno smijala čudu pretvorbe…)

Papa Grgur je slavio svetu misu u staroj crkvi svetog Petra. U trenutku kad je dijelio svetu pričest primjetio je jednu ženu koja se počela glasno smijati. Papa ju je pitao razlog takvog ponašanja....