Vi ste sol zemlje i svijetlo svijeta

Vi ste sol zemlje! (Riječ će ova i danas snažna biti):  Ali ako sol obljutavi čime će se ona osoliti? Nije više ni zašto (uši mnoštva na riječi ove paze) nego da se baci...