Tko je bio sveti starac Šimun? Što kaže evanđelje i bl. Anna Katarina Emmerick (o 4. radosnom ostajstvu)?

U četvrtom radosnom otajstvu razmišljamo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke. Vjeruje se da je tijelo tog sveca u gradu Zadru. Tko...