Kako je živio i trpio sveti Padre Pio – svetac sa stigmama

Padre Pio rođen je 25. svibnja 1887. godine u Pietrelcini, malom selu u provinciji Benveto. Njegovi roditelji, Grazio Mario Forgioe (1860-1946) i Maria Giuseppa de Nunzio Forgione (1859-1929), bili su nepismeni seljaci i obrađivali...