Isusovo krštenje (Mt 3)

(13) Isus iz Galileje pođe na Jordan gdje je Ivan bio i k njemu na krštenje dođe. (14) Ivan ga je riječima odvratiti htio: Ti bi mene trebao krstiti, a Ti k meni dolaziš...