Narudžba slike pakla i obraćenje Salvadora Dalija

Salvador Dali se smatra jedan od najvećih umjetnika 20.-og stoljeća. Obratio se zbog jedne narudžbe. Naime, Plava vojska Gospe Fatimske naručila je od njega sliku viđenja pakla, prema onom što su prenijeli vidioci Lucija,...