Crkva je uvela poseban blagdan – u sjećanje na rane sv. Franje (17.9.)

Svetom Franji je napravljena velika nepravda. On je često na slikama sa životinjama, (pticama i sl.) kao da je on volio životinje radi njih samih. A to nije istina. Za njega je i taj...