INTERNET I DRUŠTVENI ŽIVOT (rat protiv stvarnosti)

Prošireno je uvjerenje da internet daje veliki doprinos učenju  najvećim dijelom je pogrešno. Naime, da bi se moglo koristiti njegove prednosti, potrebno je solidno predznanje, a kada ga nema ili još nije dostatno, kao...