ČISTILIŠTE? Postoji i muzej o tom (u Rimu)

Kršćani su od početaka vjerovali u postojanje čistilišta i molili za pokojne. Vjerujemo da im naša molitva (osobito sv. misa) može pomoći da prije dođu u raj.  Kako bi učvrstili svoju vjeru u čistilište...