Tagged: misa

Heaven at Mass (1)

77 milosti koje primamo na svetoj Misi

Tumačenje Svete Misne žrtve: sedamdeset sedam milosti, koje izviru iz sabranog i pobožnog praćenja sv. Mise. 1. Zbog tvoga spasenja Bog Otac šalje svoga ljubljenoga Sina na Zemlju. 2. Za tvoj spas Duh Sveti...