Isus čisti hram (Iv 2)

(13) Blizu je židovski blagdan Pashe bio stog se Isus k Jeruzalemu uputio. (14) U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova a gdje sjede nađe tu i mjenjače. (15) I načini bič od...