Vjerujemo (li) u Crkvu – koju je Krist htio?

I kod intelektualaca i kod drugih čuje se krilatica: “KRIST DA, CRKVA NE!”, iako se nazvaju katolicima. Na koju CRKVU se pri tom misli? Je li to Crkva sačinjena od grešnika, ili od svetaca?...