Ateisti i među svećenicima. “Judina Crkva”. (Vlč. Dariusz Oko; o homo-herezi, 2.dio)

Nedavno smo čuli za jednog koji je vjeru izgubio još u sjemeništu, te je htio izići iz njega, no UDBA ga uvjerila da to ne čini. Taj čovjek je cijeli svoj svećenički život živo kao...