Shvatiti misu da bismo je voljeli. Misa je nastavak Kalvarije… (F. Sheen)

Danas ću vam govoriti o misi i pokušat ću vam je pojasniti, ako mogu. Siguran sam da u ovoj crkvi ima mladih ljudi koji su rekli: “Ja ne želim ići na misu, ne želim...