Duhovnost sv. Dominika

Zašto nam je važna duhovnost sv. Dominika? Kao prvo, jedan je od najvećih učitelja Crkve, dominikanac, sv. Toma Akvinski. Tomina teologija je, dakle, nešto što smo svi nasljedili od dominikanaca. Drugo, utjecaj na katolički...