MARIJA – MAJKA & Preko nje je Isus dolazi – u naša srca

(Marija Majka, 1. dio) Kad je bila pod križem, kad je rekao Isus: Evo ti sina! A Ivanu: Evo ti Majke! – Crkva uči da je tada Marija dana svima nama da o nama...