Sv. papa PIO X

PIO X PAPA

Za papu Pia X  moglo bi se reći da je najveći papa koji je bio u 500 godina.

Bio je to jednostavan čovjek, a u to vrijeme imao je posla sa modernizmom koji je uzrokovao veliku krizu u Crkvi. Modernisti, među njima i učeni biblijski stručnjaci su imali tako čudne ideje da su potresali Crku do temelja.

Prvi doprinos sv. Pape Pia X bio je da osudi modernizam jer svaka točka koju je kod modernizma osudio ušla je religijske programe poučavanja, na bogoslovije… (o. Hardon, u vrijeme kad ovo govori, kaže da ne bi to rekao da ne zna o čemu se radi jer tada je već 20 godina surađivao sa Vatikanom tj. Svetom Stolicom).

Papa Pio X je obnovio rano i često primanje svete pričesti. On je započeo pobožnost prema svetoj euharistiji kakve nije bilo 300 godina.

Također je stavljao naglasak na kršćanki nauk (Bratovštinu kršćanskog nauka… ) te je rekao da je GLAVNI RAZLOG što je tako mnogo kršćana odustaje od svoje vjere nije njihova zlovolja nego je to više zbog nemara u poznavanju svoje vjere.

Stoga, na dan sv. Pia X, ne bi se trebali samo pobožno sjetiti svetog pape Pia X nego staviti u praksu ono što je on naučavao i činio.

Konkretan primjer o oživljavanju vjere u stvarnu prisutnost Isusa u euharistiji: O. Hardon kaže kako bi znao svoje slušatelje pitati – koliko njih će mu obećati da će se pokloniti Isusu svaki put kad prođu ispred tabernakula (!)… Najprije bi bilo samo 5 ruku… pa 10… dok ne bi konačno svi podigli ruke…

Bože dragi, (komentira on dalje), … tu Isus Krist je prisutan na zemlji… A tako mnogo ih kažu da su – katolici… Ne vjerujte.

Sv. Papa Pio X, branitelju vjere i ljubitelju euharistije, moli za nas!

 

(1835. – 1914.; Spomendan mu je 21.8.)

Izvor: sluga Božji o. Hardon S.J.

Print

You may also like...