Sv. Bernard Sienski

bernard

Bernard se rodi kod Siene grada

u obitelji gdje duh pobožnosti vlada.

Djetinji dani brzo postadoše grubi

kad s pet godina roditelje gubi.

.

Kod rodbine tad ide, tetka ga usvaja

i u kršćanskom duhu brižno ga odgaja.

Lice je njegovo nekom nevinošću sjalo

a do čiste duše i samom mu je stalo.

.

Nakon osnovne škole u strica odlazi

koji sad na njegov odgoj dobro pazi.

Videć brojne dare kod toga dječaka

zna da će za nj viša škola biti laka.

.

A tamo u gradu gdje raskalašenost vlada

Bernardovo srce ipak ne nastrada.

Čuvao se pokvarenosti kao neke kuge

S čistoćom u srcu djelovao i na druge.

.

Svo imanje svoje proda i novac razdijeli

Te se samostanskom životu sada veseli.

Zavjet siromaštva želi ko fratar polagati,

Ništa svojim zvati, ništa moći drugom dati.

.

Ispočetka odlazi u nepoznat brdski kraj

Boga tražeć i u duši njegov vječni sjaj.

Iako snažna glasa za propovijedi nema

on se za to poslušno i pobožno sprema.

.

Govorničkih teškoća ima, al i to nestaje

jer Gospinu pomoć traži i Majkom priznaje.

A jer Majku tu za pomoć u svom radu prosi

Bernard Bogu dobar plod na kraju prinosi.

.

Njoj na čast on subote još ko dječak posti

i kroz cijeli život gleda kako da je ne žalosti.

Ne privlači duše k sebi, na Božju slavu gleda

I s tom brigom Bogu služi dokle propovjeda.

.

Žarku ljubav prema Bogu on ne može skriti

Pa će mnoge grešnike Bogu Ocu obratiti.

Bogu Sinu on na čast urezuje po crkvi slova

jer ni jedno ime nije njemu svetije od Isusova.

.

Tim imenom crkve resi i kuće i javne zgrade

Da je u njem Spas hoće da svaka duša znade.

Spominje se da Ime Isusovo na daščicu stavlja

Pa kad bolesnika time takne on odmah ozdravlja.

.

Zbog te pobožnosti tri puta ga osudiše

al nevin se dokazao pa mu ne naudiše.

Na kraju mu nude da službu časnu bira

al on odbi želeć više skromnosti i mira.

.

Ko predavač ugledan je i promiče znanje

a životom mijenja i kod franjevaca stanje.

Ko fratar učen a ponizan oholosti dušu neda

Životom svojim obnovitelj je franjevačkog reda.

.

I danas mu se mnogi dive zbog velika znanja

s kojim je išao na mnoga misijska putovanja.

 Nauk Svetog pisma na život je primjenit znao

a u svemu tom je Bernard Bogu hvalu dao.

.

U petnaestom stoljeću, na putu, blizu Akvile

njegove snage, u šezdesetima, pri kraju su bile.

Šest godina po smrti naslovom svetim ga urese

Jer na njegov zagovor mnoga čuda se dese.

.

MOLI ZA NAS BERNARDE, TI REDOVNIČE SVETI

DA SE DUŠA SVAKOM ZLU MOŽE ODUPRIJETI.

MOLI ZA NAS DA ISUSOVO PRONOSIMO IME

DA TRAŽIMO U NJEM SPAS

I DA SE PONOSIMO NJIME.

.

U ČISTOĆI DUŠE NEK NAM GOSPA BUDE MATI

A ŽIVOTOM SVOJIM DAJ NAM BOGU SLAVU DATI.

Print

You may also like...