Snaga jedne “Zdravo Marije”

Svećenik je pozvan da dođe kod umirućeg čovjeka, a umirao je u očaju zbog svojih grijeha.
Ipak je tvrdoglavo odbio ići na ispovijed. Kao posljednje pribježište SVEĆENIK GA JE ZAMOLIO DA IZMOLI BAREM JEDNU ZDRAVO MARIJU nakon čega je siromah iskreno priznao grijehe i umro svetom smrću.

U Engleskoj su od župnika zatražili da ode kod PROTESTANTSKE GOSPOĐE koja je bila teško bolesna i koja je željela postati katolik.
Na pitanje je li ikad išla u katoličku crkvu ili je li razgovarala s katolicima ili je čitala katoličke knjige? Ona je odgovorila: “Ne, ne.” Sjećala se samo Zdravo Marije, koju je naučila od jedne susjede, katoličke djevojke i to je govorila svake večeri. Postala je katolkinja, a prije smrti na njenu radost postali su to i njen suprug i djeca.

gospa

ZDRAVO MARIJO, milosti puna, Gospodin s Tobom
blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod i utrobe Tvoje. Isus
SVETA MARIJO, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

 

Mnogo puta ovu molitvu molimo ne razmišljajući o riječima koje izgovaramo. Možda počnemo moliti bolje. Pažljivije.
Jer i samo jedna Zdravo Marija pruža Majci Božjoj veliku radost, a udjeljuje nama velike milosti.
Jedna dobro izmoljena Zdravomarija daje nam puno više milosti nego tisuću onih koje smo izrekli bez razmišljanja.

Molitva Zdravo Marijo je poput rudnika zlata iz kojeg uvijek možemo uzimati, ali ga nikada ne možemo iscrpiti.
Je li teško dobro reći Zdravo Marijo? Sve što moramo učiniti je upoznati vrijednost te molitve i razumjeti njezino značenje.

SVETI JERONIM kaže nam da su “istine sadržane u Zdravo Marijo toliko uzvišene, toliko divne da ih nijedan čovjek ili Anđeo nisu mogli u potpunosti razumjeti”.

SVETI TOMA AKVINSKI, princ teologa, “najmudriji od svetih i najsvetiji od mudrih ljudi”, kako ga je nazivao Lav XIII., Propovijedao je 40 dana u Rimu O MOLITVI “Zdravo Marijo”, ispunjavajući svoje slušatelje zanosom.

Otac F. SUAREZ, sveti i učeni isusovac, izjavio je umirući da će dragovoljno dati sve učenee knjige koje je napisao, čitav svoj životni trud, za zaslugu samo jedne Zdravo Marijo koja se izmoli s pobožnošću.

Sveta MATILDA, koja je jako voljela našu Gospu, jednoga je dana nastojala sastaviti prekrasnu molitvu u Gospinu čast. Ukazala joj se Gospa sa zlatnim slovima na grudima: “Zdravo Marijo puna milosti.” Rekla joj je: “Odustani, drago dijete, od svog truda, jer ne postoji molitva koju možeš sastaviti, a da mi dade više radosti i zadovoljstva – od “Zdravo Marije”

Neki je čovjek našao radost u tomu da polako izgovara molitvu: Zdravo Marijo. Blažena Djevica za uzvrat mu se ukazala nasmiješena i najavila mu dan i sat da bi trebao umrijeti, darujući mu svetu i sretnu smrt. Poslije smrti iz usta mu je izrastao lijepi bijeli ljiljan na čijim laticama je bilo napisano: “Zdravo Marijo.”

Cesarius prepričava sličan slučaj. U samostanu je živio ponizni i sveti monah. Njegov loš um i pamćenje bili su toliko slabi da je mogao ponoviti samo jednu molitvu, a to je bila molitva: “Zdravo Marijo”. Poslije smrti stablo mu je izraslo nad grobom i na svim njegovim listovima bilo je napisano: “Zdravo Marijo”.

Te lijepe legende (a zašto ne bi mogle biti istinite? No, svejedno – ) pokazuju nam koliko se nekad cijenila pobožnost Gospi i kolika se snaga pripisivala molitvi Zdravo Marije.

Svaki put kad izgovorimo Zdravo Marijo, ponavljamo iste riječi kojima je sveti Gabrijel Arkanđeo pozdravio Mariju na dan Navještenja, kada je postala Majkom Sina Božjega.
Mnoge su milosti i radosti u tom trenutku ispunile Marijinu dušu.
Sad kad molimo Zdravo Marijo, iznova pružamo sve te milosti i radosti Gospi i ona ih prihvaća s neizmjernom radošću.
Zauzvrat, ona nam daje udio u tim radostima.

Jednom je naš Gospodin zamolio svetog Franju iz Asiza da mu nešto da. Svetac je odgovorio:
“Dragi Gospodine, ne mogu ti dati ništa jer sam ti već dao sve, svu ljubav.”
Isus se nasmiješio i rekao: “Franjo, daj mi sve to IZNOVA I IZNOVA, i pružit ćeš mi isto zadovoljstvo.”

Dakle, kad izgovaramo Zdravo Marijo, ona prima radost sličnu onoj koju je imala kad ju je tako pozdravljao anđeo Gabrijel.

Svemogući Bog dao je svojoj Blaženoj Majci sve dostojanstvo, veličinu i svetost potrebnu da je učini Svojom najsavršenijom Majkom.

Ali, dao joj je i svu slatkoću, ljubav, nježnost i naklonost potrebnu da bi postala naša Majka koja nas najviše voli.
Marija je zaista i stvarno naša Majka.

Kao što djeca kad su u nevolji trče po pomoć svojim majkama, tako bismo i mi trebali trčati s neograničenim povjerenjem Mariji.

Sveti BERNARD i mnogi sveci rekli su da MARIJA NIKADA, NITI U JEDNOM TRENUTKU, NITI NA BILO KOJEM MJESTU, NIJE ODBILA MOLITVE SVOJE DJECE NA ZEMLJI.
Zašto ne shvaćamo ovu najutješniju istinu? Zašto odbiti ljubav i utjehu koju nam nudi Božja Majka?
Je li naše žalosno neznanje – ono što nas lišava takve pomoći i utjehe.

Voljeti i vjerovati Mariji znači biti SRETNI na zemlji SADA, a nakon toga biti sretna NA NEBU.

Dr. Hugh LAMMER bio je uvjereni PROTESTANT, s jakim predrasudama protiv Katoličke crkve.
Jednog je dana pronašao OBJAŠNJENJE ZDRAVO MARIJE i pročitao ga. Bio je toliko očaran time da je počeo svakodnevno izgovarati tu molitvu. Malo pomalo počelo je nestajati sve njegovo protukatoličko neprijateljstvo. Postao je katolik, sveti svećenik i profesor katoličke teologije u Breslauu.

Svećenik je pozvan da dođe kod umirućeg čovjeka, a umirao je u očaju zbog svojih grijeha.
Ipak je tvrdoglavo odbio ići na ispovijed. Kao posljednje pribježište SVEĆENIK GA JE ZAMOLIO DA IZMOLI BAREM JEDNU ZDRAVO MARIJU nakon čega je siromah iskreno priznao grijehe Gosoi umro svetom smrću.

U Engleskoj su od župnika zatražili da ode kod PROTESTANTSKE GOSPOĐE koja je bila teško bolesna i koja je željela postati katolik.
Na pitanje je li ikad išla u katoličku crkvu ili je li razgovarala s katolicima ili je čitala katoličke knjige? Ona je odgovorila: “Ne, ne.” Sjećala se samo Zdravo Marije, koju je naučila od jedne susjede, katoličke djevojke i to je govorila svake večeri. Postala je katolkinja, a prije smrti na njenu radost postali su to i njen suprug i djeca.

SVETA GERTRUDA (u svojoj knjizi “Otkrivenja”) kaže da kada zahvaljujemo Bogu na milostima koje je dao bilo kojem Svecu, onda i mi dobivamo velik udio u tim milostima.
Ako, dakle, moleći Zdravo Marijo, zahvaljujemo Bog na milostima koje je dao Blaženoj Djevici Mariji, koliko ćemo onda i mi primiti od tih milosti?

—— Uz crkveno odobrenje

“… Jedna Ave Maria [Zdravo Marijo] rekla je bez osjetnog zadovoljstva, ali s čistom voljom u vrijeme duhovne suše,
u mojim očima ima mnogo veću vrijednost od cijele krunice koja je izmoljena u stanju utjehe.”
——– Blažena majka Sr: Benigna Consolata Ferrero

“Sveti i učeni isusovac, otac Suarez, bio je toliko duboko svjestan vrijednosti Anđeoskog pozdrava [Zdravo Marijo] da je rekao da bi sav svoj nauk rado dao za zaslugu jedne Zdravo Marije koja je pobožno izmoljena.”
——– St. Louis De Montfort, Tajna krunice , str. 48

http://www.catholictradition.org/Mary/hail-mary.htm

Print

You may also like...