Ribari ljudi 1/2: Trebamo ljude koji će dati život za Isusa Krista (svećenici)

kl

Neke od poruka raznih svećenika na vrlo poticajnom videu:  (…)

  • Trebamo ljude da daju svoj život za Isusa Krista
  • Što je više svećenika, to će poruka biti glasnija
  • Nije prirodno biti svećenik, to je natprirodno
  • Svećeničko zvanje je protivno današnjoj kulturi
  • Današnja kultura je kultura buke, preplavljeni smo tv, glazbom, zbukovima, ne stignemo se odmoriti, … rastresenost…rastresenost… rastresenost…
  • Kultura u kojoj današnji mladi žive nije utemljena na Bogu i Božjim vrijednostima
  • Borbe koje mladi moraju voditi u našem društvu, droga, nemoral,
  • Mislim da ljude traže Boga ali na krivim mjestima…
Print

You may also like...