Pouzdanje u Božju Providnost

NA GORI

Zato vam kažem:
Ne budite zabrinuti za život svoj
(ovom zemljom putujući)
-što ćete jesti, što ćete piti ni za tijelo svoje:
u što ćete se obući.

Zar život nije vredniji od jela
i tijelo od odijela? 25

Pogledajte ptice nebeske!
Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice,
(da bi bile site)
pa ipak ih hrani vaš Nebeski Otac.
Zar vi više od njih ne vrijedite? 26

A tko od vas koji će zabrinut stati
može svom stasu jedan lakat dodati? 27

I za odijelo što ste zabrinuti?
Promotrite poljske ljiljane, kako rastu!
Ne muče se niti predu 28
(jer Bog se brine i o travi)
A kažem vam: ni Salomon se ne zaodjenu
kao jedan od njih
u svoj svojoj slavi. 29

Pa ako travu poljsku koja danas jest,
a sutra se u peć baca Bog tako odjeva
neće li još više vas, malovjerni? 30
Svojom Riječju im u srca vjeru ulijeva.

Nemojte dakle zabrinuto govoriti:
Što ćemo jesti? Ili što ćemo piti?
Ili: U što ćemo se obući? 31
(Ne želi da nas takva briga vreba)
Ta sve to pogani ištu.
Zna Otac vaš nebeski
da vam sve to treba. 32

Tražite stoga najprije
(neka vam je oko toga stalo!) –
Kraljevstvo i pravednost Njegovu,
a onda će vam se dodati i sve ostalo. 33

Ne budite dakle zabrinuti za sutra!
(Želi da zapamtimo dobro ova slova).
Sutra će se samo brinuti za se.
Dosta je svakom danu zla njegova. 34

(Prema Mt 6, 25-34)

(……………………………………)

Print

You may also like...