Političare koji su glasali za ratifikaciju Istanbulske konvencije ne bi se smjelo pripustiti svetoj Pričesti (don Josip Mužić – pojašnjenje pojašnjenja)

Nedavno je biskup M. Uzinić dao neka pojašnjenja u vezi uskraćivanja pričesti koja su korisna ali ipak ostavljaju još prostora za nedoumice. Dubrovački biskup opravdano ukazuje da „postoje neka moralna pitanja, poput pobačaja i eutanazije, koja ne samo subjektivno nego i objektivno isključuju iz crkvenog zajedništva, a time i pričesti, one koji ih, suprotno crkvenom naučavanju, javno odobravaju i promoviraju“ te da nisu sva moralna pitanja iste težine.

Raduje me što se iz ovoga da zaključiti da će biskup Uzinić, kada dođe do izglasavanja novog zakona o pobačaju, ponoviti ovdje izneseni stav i uskratiti pričest onim katolicima koji budu glasovali za taj zakon.

DON JOZO OLTAR

No mišljenje dubrovačkog biskupa da Istanbulska konvencija spada među moralna pitanja gdje „među katolicima može postojati legitimna raznolikost mišljenja“ jednostavno ne stoji. Istanbulska konvencija je neprihvatljiva jer uvodi rodnu ideologiju. Rodna ideologija je neprihvatljiva jer ide izravno protiv čovjeka i obitelji te je „strana kršćanskim i općeljudskim vrednotama te protivna nauku Crkve“.

Uništavati tako obitelj nije ništa manje zlo od pobačaja i eutanazije koje će uostalom još više osnažiti. Razaranjem ljudske naravi i obitelji razara se Crkva i prazne se crkve. Sukladno tome hrvatski biskupi su složno zaključili: „Dati svoj glas ZA ratifikaciju Konvencije značilo bi, između ostaloga, otvoriti vrata nečemu što je u suprotnosti s ljudskom stvorenošću, s naravnim zakonom i s temeljnim vrijednostima kršćanske vjere i kulture, a što smatramo pogubnim za obitelji, za demografsku obnovu naroda i za odgoj novih naraštaja.“

Uskraćivanje pričesti onim političarima koji su, unatoč opetovanim upozorenjima hrvatskih biskupa, izglasali Istanbulsku konvenciju je nužna. Ta odluka kako ukazuje kardinal Ratzinger, u „važnom“ dokumentu kojeg navodi biskup Uzinić, „pravo govoreći, nije sankcija ni kazna. Niti služitelj svete pričesti donosi presudu o subjektivnoj krivnji osobe; nego reagira na javnu nedostojnost te osobe primiti svetu pričest, zbog objektivne situacije grijeha.“ To je sasvim u duhu evanđelja.

don Jozo Mužić

Izvor: croative.net

Print

You may also like...