Magnifikat.hr

sv katarina aleksandrijska

Sv. Katarina Aleksandrijska

Od poganskih, bogatih roditelja rodi se ona u trećem stoljeću, u vrijeme velikih progona. Pred mudrace ovog svijeta hrabro je stala svjedočeć vjeru u Isusa život svoj je dala. Ko djevojka bi osobito mudra...