Magnifikat.hr

isus-lomi-kruh

Sažetak povijesti Novoga zavjeta

 Navještenje Marijino 81. Za vrijeme kralja Heroda, kojega su nazivali Velikim, živjela je u Nazaretu, malom gradiću u Galileji, sveta djevica imenom Marija, udata za Josipa, kojega Evanđelje naziva pravednikom. Iako su oboje potjecali...